Dronetechniek 1 – eindcasus 2023

Dronetechniek 1

Bekijk de video. In de video wordt een probleem uitgelegd. Dit probleem is de is de basis voor deze eindopdracht. 

 

Opdracht

Bedenk met je groepje een oplossing voor het probleem. 

Inleveren

Lever de oplossing voor het probleem aan in een video. 
Upload de video hier voor 16 mei 2023. 

Winnaar

De winnaar krijgt de prijs te horen voor dinsdag 23 mei 2023!